Kuriyama Europe - Oil and Gas
Kuriyama Europe - Agriculture
Kuriyama Europe - Oroflex Well
Kuriyama Europe - Water Transfer
Kuriyama Europe - Water Transfer
Kuriyama Europe - Fire

Acoples – Storz

Acople Fijo Rosca Macho

STORZ Acople Fijo Rosca Macho

STORZ fijo rosca macho
Storz tamaño Garra (mm) Rosca hembra Artículo Código
25 - D 31 ¾" C785890 4175
25 - D 31 1" C741760 4176
38 51 1 ½" C742023 4169
38 51 2" C742024 4170
45 59 2" C741772 4171
52 - C 66 1 ½" C741770 4177
52 - C 66 2" C741780 4178
65 81 1 ½" C741839 4172
65 81 2 ½" C741841 4173
75 - B 89 2" C741790 4179
75 - B 89 2 ½" C741800 4180
75 - B 89 3" C741810 4181
110 -A 133 4" C741820 4182
150 160 6" C741836 4183