Kuriyama Europe - Oil and Gas
Kuriyama Europe - Agriculture
Kuriyama Europe - Oroflex Well
Kuriyama Europe - Water Transfer
Kuriyama Europe - Water Transfer
Kuriyama Europe - Fire

Acoples – Storz

Storz Tapón

STORZ - Tapón

Storz tamaño Garra (mm) Artículo Código
25 - D 31 C742000 4200
38 51 C742006
52 - C 66 C742010 4201
65 81 C749781 4206
75 - B 89 C742020 4202
110 -A 133 C742030 4203
125 148 C742033 4204
150 160 C742035 4205